Massage til ældre

Ældre mennesker, såvel friske som svage, har stor gavn af berøring og let massage fuldt påklædt. Min behandling kan alt efter behov

  • bidrage til generel trivsel, hygge, ro, nærvær og omsorg
  • mindske smerter, forvirring og dæmpe udadreagerende adfærd
  • forbygge / mindske depression og angst
  • opfylde en del af behovet for at blive rørt (modvirke hudsult)
  • forbedre balance og fleksibilitet
  • øge mobilitet
  • forbedre kropsholdning
  • øge blodcirkulationen

Jeg har et speciale i geriatrisk massage og berøring til ældre og jeg har erfaring med at arbejde med berøring til mennesker med demens, Alzheimers og Parkinsons demens.

Jeg kommer fast på Plejecentret Fællesskabets Hus i Ry i beboernes egne lejligheder efter nærmere aftale.

Kontakt mig på 30221078 / rikke.fs.halberg@gmail.com